Delegats Tac

PRESENTACIÓ

El curs 2018/19 s’inicia el pilotatge per implementar la figura del Delegat/ada TAC a cada grup/classe sent el nostre institut un dels centres pilot basat en aquesta idea proposats al grup de treball de coordinadors TAC de la província de Tarragona: Tu+TIC=ImpacTAC.

L’objectiu principal de tenir delegat/ada TAC a cada grup/classe és el de tenir una persona que tingui cura del material informàtic de l’aula i doni suport al professorat i alumnat que intervé en el seu grup/classe i/o, si és el cas, a d’altres membres de la Comunitat educativa del centre.

 

© 2020 Delegats Tac

INS Narcís Oller